В машинния парк се включват :

  • Фрези с ЦПУ с максимални работни ходове  до 840 х 2000 х 800
  • Нишкови електроерозийни машини с максимални работни ходове до 400 х 700 х 150
  • Двуколонни КБМ с работни ходове 940 х 720 х 700
  • Координатшлайф с работни ходове 400 х 250 х 120 и обр. диаметри от Ф0.8 до ф250
  • Обемен пантограф с работни ходове 200 х 300
  • Струг каруселен Ф 1800 и тегло на детайла 4000 кг.
  • Струг “ POREBA” Ф 1500 и тегло на детайла 2000 кг.
  • Двуколонна надлъжно фрезова машина с маса 1000 х 3600 и макс. работен ход 3000
  • Универсални стругове и фрези, кръго и плоскошлифовални машини, радиалбормашини, заточни машини и др.

Наличието на леярски автомати на фирма в района на Индустриалния парк и фирми за пластмасови изделия в града, с които поддържаме добри връзки, позволява да бъде извършвана проба на инструментите.

 

 

Дружеството разполага с термичен цех за обемна и повърхностна термообработка, инсталации за йонно азотиране.
    Входящият, операционният и окончателният контрол се извършва в измерителна лаборатория за контрол на линейни и ъглови размери, оборудвана с мерителен инструмент и приспособления, трикоординатна измерителна машина “DEA – OMIKRON” и уред за химичен анализ на метали “SPEKTROLAB”.
При желание на клиента се използват нормализирани елементи от фирмите “EOC Normalien”, “Hasko”, “Strack”, “Pedrotti”.

 

Конструирането и създаването на програми за машините с ЦПУ се извършва с “VISI CAD - CAM” система със софтуер специализиран за производство на инструменти със сложни формообразуващи.
Всички формещи детайли се подлагат на обемна или повърхностна термична обработка, което повишава тяхната износоустойчивост.